სულ 121 პიქტოგრამა
ვექტორული პიქტოგრამების კომპლექტი ნებისმიერი მიზნისთვის ნებისმიერ ფერში.
card
რ1 443ბ
dollar
რ4 440ბ
price-list
რ3 689ბ
logs
რ4 581ბ
wallet
რ1 388ბ
list
რ3 199ბ
table
რ2 268ბ
car
რ1 406ბ
truck
რ4 345ბ
delivery
რ3 509ბ
sum
რ1 154ბ
star-full
რ2 179ბ
star-half
რ2 349ბ
star-empty
რ2 323ბ
star
რ2 309ბ
count
რ1 480ბ
rewind
რ1 168ბ
fast-forward
რ1 167ბ
pause
რ1 192ბ
play
რ1 138ბ
enter
რ1 188ბ
exit
რ3 187ბ
calendar
რ3 483ბ
swap-vertical
რ1 175ბ
swap-horizontal
რ1 175ბ
print
რ2 335ბ
print-file
რ1 470ბ
file
რ3 245ბ
folder
რ1 232ბ
sort-asc
რ4 167ბ
sort-desc
რ4 167ბ
sort-none
რ4 167ბ
other
რ1 214ბ
history
რ1 222ბ
copy
რ1 205ბ
move
რ1 325ბ
user
რ5 430ბ
statistics
რ5 332ბ
refer
რ1 277ბ
state
რ1 555ბ
rows-flat
რ1 207ბ
rows-grouped
რ1 207ბ
report
რ1 329ბ
conversation
რ4 426ბ
shelf
რ1 197ბ
hidden
რ1 306ბ
visible
რ1 381ბ
envelope
რ5 296ბ
magnet
რ1 297ბ
bell
რ4 391ბ
rotate-cw
რ1 168ბ
rotate-ccw
რ1 169ბ
arrow-cw
რ3 177ბ
arrow-ccw
რ3 169ბ
no-photo
რ1 267ბ
camera
რ2 330ბ
desktop
რ1 263ბ
mobile
რ4 245ბ
magnify
რ2 314ბ
syringe
რ2 416ბ
king
რ1 356ბ
pawn
რ1 224ბ
checklist
რ1 241ბ
wrench
რ1 252ბ
location
რ4 189ბ
arrow-top-left
რ2 142ბ
arrow-top-right
რ1 143ბ
arrow-bottom-right
რ1 144ბ
arrow-bottom-left
რ1 143ბ
arrow-top-end
რ2 148ბ
arrow-right-end
რ2 151ბ
arrow-bottom-end
რ2 151ბ
arrow-left-end
რ2 148ბ
arrow-top
რ2 124ბ
arrow-right
რ2 127ბ
arrow-bottom
რ2 127ბ
arrow-left
რ2 124ბ
picture
რ2 264ბ
drop
რ2 297ბ
questionnaire
რ3 665ბ
edit
რ4 498ბ
unpack
რ4 272ბ
pack
რ6 271ბ
funnel
რ2 178ბ
steering-wheel
რ2 282ბ
point-up
რ3 112ბ
point-right
რ3 110ბ
point-down
რ3 110ბ
point-left
რ3 112ბ
time
რ5 293ბ
banner
რ2 207ბ
currency
რ3 240ბ
holiday
რ2 243ბ
keyboard
რ2 535ბ
package
რ3 323ბ
gear
რ2 768ბ
globe
რ3 383ბ
reply
რ2 169ბ
forward
რ2 168ბ
add
რ2 142ბ
substract
რ2 102ბ
equals
რ2 125ბ
lock
რ4 327ბ
unlock
რ4 323ბ
barcode
რ2 299ბ
brand
რ4 446ბ
calculator
რ2 471ბ
cancel
რ2 164ბ
cart
რ3 266ბ
cash-desk
რ2 433ბ
check
რ2 118ბ
delete
რ3 430ბ
home
რ4 275ბ
info
რ2 284ბ
key
რ3 241ბ
menu
რ2 150ბ
note
რ3 445ბ
office
რ2 365ბ
percent
რ2 228ბ
search
რ3 262ბ
send
რ2 173ბ